cellen

Cellen

MAGNETO special anodes B.V. produceert ook cellen welke geschikt zijn voor het behandelen van water. De belangrijkste toepassingen zijn het voorkomen van algenaangroei aan schepen, in ballast water tanks en in koelinstallaties van bijvoorbeeld energiecentrales. Maar ook bij behandeling van bijvoorbeeld zwembad water of industrieel water behandeling.
MAGNETO special anodes B.V. is de producent van MAGCHLOR en PANCLOR. De ontwikkeling van de  MAGCHLOR en PANCLOR elektrolyse cellen is het resultaat van de ervaringen van MAGNETO special anodes B.V. op gebied van ontwerpen en produceren van elektrolyse cellen voor de verschillende toepassingen.

De elektrolyse cellen zijn het hart van een elektrolyse systeem. Elke elektrolyse cel bestaat uit een serie elektrochemische cellen. Elke elektrochemische cel is opgebouwd uit keurig gerangschikte bipolen. Het totaal aantal bipolen kan per elektrolyse cel variëren en bepaalt de productie capaciteit van de elektrolyse cel. De elektroden zijn bevestigd in een binnenwerk (internal carrier), welke is bevestigd in een buisvormig huis. Een toereikende hoeveelheid stroom wordt op de elektrische connecties aangebracht, waardoor een stroom door de cel gaat lopen. Het binnenwerk (internal carrier) moet voorkomen dat er lekstromen kunnen optreden, om voor een maximale efficiency te zorgen.

De behandeling van het water m.b.v. de cellen is gebaseerd op de productie van hypochloriet. De productie van hypochloriet is een proces waarbij de aanwezige zout (NaCl) in het water wordt omgezet tot natrium hypochloriet (NaOCl) d.m.v. elektrolyse:
    NaCl + H₂O + Energie  → NaOCl + H₂

Zeewater toepassing:
De productie van hypochloriet is een simpele en bewezen technologie waarbij het zeewater d.m.v. elektrolyse in Natrium hypochloriet wordt omgezet door gebruik te maken van elektrolyse cel. In de praktijk wordt het water door de elektrolyse cel geleid, een stroom wordt aangelegd, de elektrolyse treedt op en de Natrium hypochloriet wordt direct gegenereerd.

Brijn toepassing:
Bij brijn toepassingen wordt in een aparte tank een geconcentreerde zoutoplossing aangemaakt. De geconcentreerde zoutoplossing wordt in de elektrolyse cel gebracht. Verder is de werking gelijk aan de zeewater toepassing.

Ballast water toepassingen:
Bij ballast water toepassingen zal net als bij brijn toepassingen ook een aparte tank met geconcentreerde zoutoplossing aangemaakt dienen te worden. De geconcentreerde zoutoplossing wordt in de elektrolyse cel gebracht. Verder is de werking gelijk aan de zeewater toepassing.

Refurbishment:
MAGNETO special anodes B.V. kan haar klanten helpen bij het verlengen van de bruikbaarheid van bestaande elektrolyse cellen. MAGNETO special anodes B.V. begint met een grondige inspectie van de elektrolyse cel. Na de inspectie wordt een inspectie rapport opgesteld. Dit inspectierapport wordt met de gebruiker besproken. Dit zal resulteren in een offerte en een aanpak voor de reparatie/vervanging van de elektrolyse cel onderdelen. Na het repareren of vervangen van de elektrolyse cel onderdelen wordt de elektrolyse cel weer geassembleerd en, indien gewenst, een druktest ondergaan.
Voordelen van een refurbishment:

 • Na refurbishment zijn de elektrolyse cellen weer zo goed als nieuw.
 • De levensduur van de anoden zijn gelijk aan de levensduur voor nieuwe cellen.
 • Alleen defecte onderdelen worden vervangen.
 • Alleen onvermijdbare kosten worden gemaakt.
 • De kosten voor refurbishment zijn significant lager dan voor nieuwe cellen.
 • De offerte voor de reparatie is gebaseerd op de prijzen van de te vervangen onderdelen.
 • De uiteindelijke kosten zijn voor de opdrachtbevestiging  vooraf bekend.

MAGNETO special anodes B.V heeft inmiddels ervaring met de onder andere de  volgende typen elektrolyse cellen:

 • Sanilec
 • Seaclor
 • Chloropac
 • PANCLOR
 • Elchlor
 • Seacell
 • Daiki
 • Mitsubishi