Toepassingen

De door ons ontwikkelde en vervaardigde anoden worden voor vele toepassingen ingezet. Dit varieert van metaalplating van kleine siervoorwerpen tot het verzinken van bandstaal voor de automobielindustrie tot het behandelen van afvalwater, of elektrochemische conversies in de procesindustrie.

Binnen MAGNETO special anodes B.V. onderscheiden wij de volgende hoofdtoepassingsgebieden, waarvoor gespecialiseerde accountmanagers uw gesprekspartner zijn en waarover op separate pagina's nadere informatie wordt verstrekt:

  • Kathodische bescherming
  • Hypochloriet ten behoeve van desinfectie (zwembaden)
  • Elektrolyse van zeewater (anti-fouling)
  • Elektroplating
  • Waterbehandeling
  • Synthesereacties
  • Bio Elektrochemische systemen